logo kurs na relacje

O innowacji

Nie każdy nauczyciel zostając wychowawcą wie, w jaki sposób może wspierać rozwój swoich uczniów. Kurs na relacje wspiera wychowawców i dyrektorów szkół w podnoszeniu kompetencji miękkich uczniów i rodziców. Jest to zbiór podstawowej wiedzy, pytań inspirujących do refleksji nad własnym warsztatem oraz scenariuszy umożliwiających przeprowadzenie zajęć z wychowawcą oraz zebrań z rodzicami. Kurs na relacje to przestrzeń, w którym w jednym miejscu znajdziesz podstawową wiedzę dotyczącą obszarów i postaw wartych kształtowania podczas spotkań z rodzicami i uczniami. Na podstawie opisów przypadków możesz zastanowić się też nad własnym warsztatem pracy. Gotowe scenariusze zajęć z uczniami i rodzicami pozwolą Ci przeprowadzić ważne dla rozwoju relacji młodych i starszych aktywności. Kurs składa się z modułu dla dyrektora oraz pięciu modułów dla wychowawców klas 4-8:

  • Wartości, czyli o ukrytych motywach naszego działania
  • Docenianie, czyli budowanie fundamentu adekwatnego poczucia własnej wartości
  • Omówienie, czyli świętowanie sukcesów i analizowanie porażek
  • Planowanie, czyli wyznaczanie celów i skuteczne dążenie do nich
  • Wytrwałość, czyli życie jako maraton, a nie sprint

Każdy moduł możesz zrealizować niezależnie od pozostałych, jednocześnie wszystkie razem tworzą spójną całość, bo treści kolejnych modułów zazębiają się pozwalając przeprowadzić cykl logicznie powiązanych aktywności.

ikona załącznikainstrukcja obsługi Kurs na relacje ikona załącznikazapisy licencyjne