kurs na relacje

logo kurs na relacje

Wartości, czyli o ukrytych motywach naszego dzialania

Docenianie, czyli budowanie fundamentu adekwatnego poczucia własnej wartości

Omówienie, czyli świętowanie sukcesów i analizowanie porażek

Planowanie, czyli wyznaczanie celów i skuteczne dążenie do nich

Wytrwałość, czyli życie jako maraton, a nie sprint

Refleksja

Ćwiczenie: Napisz wiadomość z odpowiedzią do rodziców Adriana.

Porównaj sowją odpowiedź z dwiema poniższymi. Do której z przedstawionych wersji jest Ci bliżej?

Pani Justyno,

podmiotowe traktowanie młodego człowieka jest bardzo ważne. Jest dla mnie zrozumiałym, że swoboda w decydowaniu o sobie jest istotna dla rozwoju Adriana. Jednocześnie jedną z wartości naszej szkoły jest szacunek, w tym także szacunek do sytuacji - w tym wypadku związany z obchodzonym przez całą społeczność szkolną Świętem Niepodległości. Uważam, że to ważne, aby Adrian potrafił okazywać szacunek również poprzez ubiór.

Z poważaniem,
Magdalena Kowalska

Pani Justyno,

zgodnie z art. 5 pkt 2 ceremoniału naszej szkoły każdy uczeń zobowiązany jest ubrać się odświętnie, tj. w białą lub granatową koszulę oraz granatowe lub czarne spodnie. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało obniżeniem oceny z zachowania.

Z poważaniem,
Magdalena Kowalska

Zastanów się nad sformułowaną przez Ciebie wiadomością. Czy na podstawie tej wiadomości można określić:

  • wartości, którymi się kierujesz?
  • Twoje przekonania dotyczące edukacji, wychowywania?
  • Twoje kompetencje?

Pomyśl:

  1. Dlaczego zostałam/-em nauczycielem?
  2. Co jest ważne w byciu wychowawcą klasy?
  3. Jakiej szkoły chcę dla swoich uczniów?
  4. Jakimi ludźmi powinni być moi absolwenci?