kurs na relacje

logo kurs na relacje

Dla dyrektora, czyli dlaczego i jak rozmawiać z kadrą o wartościach

Studium przypadku

Magdalena jest nauczycielką języka polskiego i wychowawczynią klasy 8a. Zdaje sobie sprawę z trudności uczniów związanych z brakiem znajomości lektur, niewystarczającą umiejętnością pisania prac oraz słabym poziomem opanowania zasad interpunkcji. Chce ich wesprzeć, dać szansę jak najlepszego napisania egzaminu. W związku z tym, zamiast realizować lekcje wychowawcze, prowadzi lekcje języka polskiego. Zamiast usprawiedliwiać nieobecności oraz rozmawiać o tym, jak zachowują się uczniowie i co mogliby poprawić, Magda skupia się na tym, z czego uczniowie zostaną rozliczeni - języku polskim. Pamięta o uczniach z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi - prosi psychologa szkolnego, żeby się nimi zajął.

Agnieszka jest nauczycielką matematyki i wychowawczynią klasy 8b. Zdaje sobie sprawę, w jak trudnym momencie edukacji są jej uczniowie. Przed nimi egzamin, wybór szkoły ponadpodstawowej, a od września konieczność zintegrowania się z nową klasą - a przecież wszystko to wiąże się ze stresem, konfliktami z rodzicami, wahaniami nastroju. Agnieszka postanowiła zapisać się na kurs rozwijający kompetencje miękkie wychowawców. Ma nadzieję, że dzięki temu będzie w stanie lepiej dbać o komfort emocjonalny uczniów, wzmacniać ich umiejętności społeczne oraz towarzyszyć im w trudnym rozwojowo momencie. W ramach godzin wychowawczych realizuje specjalny program dla uczniów klas 8 przygotowany przez znaną fundację.

Zaniepokojona mama uczennicy z klasy 8b przychodzi do dyrektora szkoły. Chce się dowiedzieć, dlaczego pani Agnieszka nie może, podobnie jak polonistka w równoległej klasie, poświęcić lekcji wychowawczych na dodatkową lekcję matematyki. Jej zdaniem geometria leży, a dodatkowo część uczniów nie potrafi wykonywać obliczeń na ułamkach.